In de reeks Maaslandse Monografieën verschijnen studies van hoog niveau over de geschiedenis van Limburg en de aangrenzende regio’s. Zo voorziet de Stichting Maaslandse Monografieën de Limburgse geschiedbeoefening van een wetenschappelijk fundament, waar andere publicisten, die een groter publiek willen bereiken, op kunnen voortborduren. De boeken zijn verkrijgbaar via onze webwinkel of bij Uitgeverij Verloren bv.

Bekijk de publicaties

Maaslandse Monografieën

Meer informatie

De Stichting Maaslandse Monografieën is in 1964 opgericht met het oogmerk belangrijke studies over de geschiedenis van Limburg binnen het bereik te brengen van een groter publiek. De reeks richt zich op Nederlands en Belgisch Limburg en de aangrenzende regio’s.

In de serie verschijnen vooral academische proefschriften en incidenteel ook andere historisch-wetenschappelijke werken. Thematisch en qua periode kent de reeks geen beperking. De serie is bedoeld voor politieke, sociale, economische en culturele geschiedenis, kerkgeschiedenis, rechtsgeschiedenis enz.

Tot op heden zijn bijna 80 delen gepubliceerd in de reguliere reeks. Daarnaast bestaat een serie in groot formaat waarin rijk geïllustreerde werken verschijnen. Een onafhankelijke redactie met experts uit Nederland en België beoordeelt aangeboden manuscripten op hun wetenschappelijke gehalte en adviseert het bestuur van de stichting over nieuwe uitgaven. Een Raad van Advies onder voorzitterschap van de gouverneurs van Nederlands en Belgisch Limburg staat het bestuur ter zijde.

Donateurs van het SHCL en LGOG-leden met een abonnement op de serie ontvangen jaarlijks een boek uit de reeks, het zogenoemde premiedeel. De uitgaven worden gefinancierd uit de inleg van de premies door de vaste afnemers, desnoods met een aanvulling uit subsidies.

De Stichting Maaslandse Monografieën geeft niet uit in eigen beheer, maar werkt samen met landelijk bekende uitgevers. Sinds 2000 is dat Uitgeverij Verloren bv te Hilversum.

SHCL & LGOG

De Stichting Maaslandse Monografieën is een initiatief van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Zij krijgen financiële steun van de Provincie Limburg en de Universiteit Maastricht.

Bezoek Maaslandse Monografieën op Facebook

SHCL

Sint Pieterstraat 7
6211 JM Maastricht
043 - 328 41 91
info-shcl@maastrichtuniversity.nl

LGOG

Brusselsestraat 10D
6211 PE Maastricht
043 - 328 41 91
info@lgog.nl